Miljøpolicy

Vi arbejder aktivt for at bidrage til bæredygtig udvikling til bevarelse af både de indre og ydre omgivelser og på denne måde hjælpe med at sikre et rent og sundt miljø både i dag og i fremtiden.

Vadstena Dreamgardens AB gør dette ved at tilpasse sin drift, så det får mindst mulig miljøpåvirkning ved:

  • Følg gældende miljølovgivning.
  • Invester og finjuster i din egen dyrkning for at reducere mængden af lang unødvendig transport.
  • Brug de eksisterende ressourcer effektivt og økonomisk.
  • Sorter og om muligt genanvend materialer i videst muligt omfang ved hjælp af miljømærkede og genanvendelige produkter og materialer.
  • Prioriter de arbejdsmetoder, der skader mindst mulig skade på mennesker og miljø.
  • Træne og informere personalet om miljøspørgsmål for kontinuerligt at forbedre og strømline miljøarbejdet.
  • Informer mennesker og virksomheder i vores omgivelser om vores miljøarbejde og bidrager således til information om miljøarbejde, der når frem til forskellige dele af samfundet.
  • Respekter og følg kundernes miljøpolitik, når du arbejder på stedet med dem.
  • Følg regelmæssigt op og opdater vores miljømål.
  • Invester i nyere maskiner og køretøjer for at reducere miljøbelastningen.